Friday, 13 May 2011

BANJIR ‘NET BOOK’

12 Mei 2011 -  Pelajar-pelajar SMKJ yang layak telah menerima ‘net book’ tajaan kerajaan Malaysia. Penyerahan ini telah diadakan mengikut kawasan parlimen masing-masing. Objektif penyerahan ini adalah supaya para pelajar tidak tersisih dalam arus globalisasi yang melanda dunia pada hari ini. Semoga para pelajar dapat memanfaatkan teknologi ini ke arah yang betul dan membantu mereka dalam proses pembelajaran.

No comments:

Post a Comment